Πνευματικά Προϊόντα

ΠΠ1: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο

Ένα Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο που εστιάζει στη χρήση της επανορθωτικής τέχνης στην ένταξη των μεταναστών, με βάση τα ευρήματα της Έρευνας Πεδίου που συμμετείχαν επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες. Πέρα από την εκμάθηση του θέματος από όλους τους εταίρους και την Ευρώπη, αυτό το Προϊόν θα καθορίσει τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των ομάδων-στόχων, δίνοντας έμφαση κατά την διάρκεια της περιόδου της κρίσης Covid-19 και θα αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές στη χώρα κάθε εταίρου. Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο θα εκχωρηθεί ISBN και θα διατίθεται διαδικτυακά, σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας, δηλαδή στα Αγγλικά, Ελληνικά, Τουρκικά και Ισπανικά.

ΠΠ2: Δια ζώσης και διαδικτυακή εκπαίδευση

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαπιστευμένο από το CPD για εργαζόμενους και επαγγελματίες του πολιτισμού και της τέχνης που εργάζονται με μετανάστες που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν, σχεδιασμένο με βάση τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο ΠΠ1. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει εξειδικευμένες δεξιότητες σε επαγγελματίες του πολιτισμού και της τέχνης, επιτρέποντάς τους να υποστηρίζουν καλύτερα τους μετανάστες χρησιμοποιώντας δημιουργική τέχνη και αποκαταστατική δικαιοσύνη.

ΠΠ3: Πιλοτική εφαρμογή της μάθησης από το πρόγραμμα

Πιλοτική εφαρμογή της μάθησης από το πρόγραμμα μέσω εργαστηρίων με μετανάστες. Οι εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες των εταίρων θα εφαρμόσουν τη μάθησή τους απευθείας με τους μετανάστες. Ο αντίκτυπος της μάθησης και του έργου θα αποτυπωθεί και θα αξιολογηθεί και θα παρουσιαστεί σε εθνικές και συγκριτικές εκθέσεις.

ΠΠ4: E-Book με κεφάλαια γραμμένα από τους συνεργάτες

Ηλεκτρονικό βιβλίο με κεφάλαια γραμμένα από τους εταίρους στη μητρική τους γλώσσα που αποτυπώνει όλη τη μάθηση από το έργο. Με επιμέλεια του Καθ. Γαβριηλίδη, το ηλεκτρονικό βιβλίο θα περιλαμβάνει επίσης ένα συγκριτικό κεφάλαιο, θα του εκχωρηθεί ISBN και θα καταγραφεί με τη Βρετανική Βιβλιοθήκη να γίνεται έτσι προσβάσιμη σε περισσότερα από 180.000 ιδρύματα.