Οι συναντήσεις μας

Εναρκτήρια συνάντηση, Αθήνα (Ελλάδα)

Η εναρκτήρια συνάντηση στην Αθήνα (Ελλάδα) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 με εταίρους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία.

Οι εταίροι συμφώνησαν σχετικά με τη σύσταση του έργου, ιδίως σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα που θα παραχθούν, καθώς και σχετικά με τα εργαλεία διαχείρισης του έργου και τη στρατηγική διάδοσης.

2η διακρατική συνάντηση, Torre del Mar (Ισπανία)

Η 2η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Torre Del Mar της Ισπανίας στις 17 Φεβρουαρίου 2023.

Συμμετείχαν εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την Ισπανία. Έλεγξαν τα αποτελέσματα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής και συμφώνησαν για τα βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Τελική διακρατική συνάντηση, Τουρκία

Η τρίτη και τελική διακρατική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, τον Ιούνιο του 2023.