Η οργανική ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής της ΕΕ παραμένει προβληματική για πολλές εθνικές μεταναστευτικές πολιτικές. Αυτή είναι μια επίμονη πανευρωπαϊκή πρόκληση, η οποία έχει γίνει πλέον πιο επείγουσα, λόγω της πανδημίας COVID-19. Η πανδημία έχει διαταράξει τις ζωές και τις κοινωνίες μας, αλλά εκτεταμένη έρευνα δείχνει ότι έχει ήδη αποκαλύψει και επιδεινώσει τις προϋπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες των μεταναστών, μια ομάδα που αντιμετωπίζει επίσης το πρόσθετο βάρος της ξενοφοβίας και των διακρίσεων. Αυτά τα επίμονα φαινόμενα πυροδοτούνται από μια «πολιτισμική παρεξήγηση», μεροληψία και φόβο για το διαφορετικό. Ταυτόχρονα, οι τομείς του πολιτισμού και της τέχνης δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα.

Το Culture and Art for Restorative Justice (CA4RJ) στοχεύει να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της τέχνης και της αποκαταστατικής δικαιοσύνης για να αυξήσει την πολιτιστική συνείδηση και έτσι να συμβάλει στην επιτυχή ένταξη των κοινοτήτων μεταναστών σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για την Ευρώπη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των εξατομικευμένων και τεκμηριωμένων εκπαιδεύσεων του έργου και άλλων κοινωνικών δράσεων, που χρησιμοποιούν δημιουργικές τέχνες σε συνδυασμό με τις αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Το σημείο εκκίνησης του επιδιωκόμενου, καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματός μας είναι το δοκιμασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο έργο «Culture and Art for Unity», ένα έργο που καθοδηγείται από τους χρήστες, το οποίο έλαβε πολλαπλά βραβεία από τον Δήμαρχο του Λονδίνου.

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας ότι η πρόληψη της περιθωριοποίησης των μεταναστών απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη και την ανισότητα, το έργο CA4RJ θα δώσει έμφαση στη σύνδεση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών οργανώσεων με την κοινωνία των πολιτών και στην ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας. Για να ξεπεραστεί ο αντίκτυπος του COVID-19, οι τομείς της τέχνης και του πολιτισμού θα συνδεθούν με επαγγελματίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, ψυχική υγεία και κοινοτικές οργανώσεις που υποστηρίζουν την ένταξη των μεταναστών δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στην αγορά που ξεπερνούν κάθε είδους εμπόδια και προσδοκίες.

Ομάδες Στόχοι

Το CA4RJ στοχεύει στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών που ασχολούνται με την τέχνη και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, υποστηρίζοντας μετανάστες και ιδιαίτερα αυτούς που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Θα αυξήσει τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση που θα τους επιτρέψει να προωθήσουν την ανάπτυξη των κοινωνικών, αστικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων των μεταναστών, βοηθώντας τους ταυτόχρονα να ενταχθούν στην κοινωνία.

Μετανάστες και ντόπιος πληθυσμός. Σε συνδυασμό με την αποκαταστατική δικαιοσύνη και τις δημιουργικές τέχνες, το έργο μας θα φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, προβάλλοντας αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν.