Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών, το CA4RJ είχε ως στόχο να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα που υποστηρίζουν τους μετανάστες και ιδιαίτερα εκείνους που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Αύξησε τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση που τους επιτρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων των μεταναστών τους, βοηθώντας τους παράλληλα να αναπτύξουν την ιδιοκτησία κοινών αξιών και να ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη.

4º Ενημερωτικό Δελτίο

Categories:

Tags:

Comments are closed