Βρισκόμαστε στην τελική φάση της δημιουργίας του διαδικτυακού μαθήματος “Cultural and Art for Restorative Justice” (CA4RJ) που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία του προγράμματος Erasmus+ “Cultural and Art for Restorative Justice” με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη.

Το CA4RJ έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της τέχνης και της επανορθωτικής δικαιοσύνης για να αυξήσει την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στην επιτυχή ένταξη των κοινοτήτων μεταναστών.

2º Ενημερωτικό Δελτίο

Categories:

Tags:

Comments are closed