Çoğaltan’ın ana hedefi, projenin fikri çıktılarını daha geniş bir kitleyle paylaşmak ve ana hedeflere yönelik farkındalığı artırmaktı. Kısacası, nihai proje aşamasına doğru ve tüm fikri çıktıların tamamlanmasından sonra planlanan bu kapanış uluslararası etkinliği, yerel ve uluslararası katılımcıları proje faaliyetlerini, sonuçlarını ve proje çıktılarının yanı sıra projeden öğrenilenleri sunmak için bir araya getirmeyi amaçladı. etkileşimli atölye çalışmaları aracılığıyla bilgi paylaşımını, ağ oluşturmayı ve pratik faaliyetleri güvence altına alıyor.

Birleşik Krallık’ta Ulusal Çoğaltan Etkinliği

Türkiye’de Ulusal Çoğaltan Etkinliği

Yunanistan’da Ulusal Çoğaltan Etkinliği

İspanya’da Ulusal Çoğaltan Etkinliği

Kıbrıs’ta Ulusal Çoğaltan Etkinliği