Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και οι πληροφορίες δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για ασυμβίβαστο σκοπό.

Στοιχεία Ταυτοποίησης

Μέσω της χρήσης/επίσκεψης αυτού του ιστότοπου www.ca4rj.org, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την ανάλυση της κίνησης στο διαδίκτυο. Θα λάβουμε μόνο πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησής σας και οι ρυθμίσεις Google μας επιτρέπουν να συμπεριλάβουμε στα αναλυτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, θα συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να σας απαντήσουμε: όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου εάν απαιτείται επανάκληση), γλώσσα που προτιμάτε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χώρα διαμονής και η ιθαγένεια είναι επίσης υποχρεωτικές.

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας/σε ποιους αποκαλύπτονται;

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει μόνο περιορισμένο προσωπικό της κοινοπραξίας. Υπέγραψαν σύμβαση που τους δεσμεύει νομικά να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και πιο συγκεκριμένα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Στο βαθμό που τους χρειαζόμαστε για να αποδείξουν τις δραστηριότητές μας, θα διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή μας. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή θέλετε να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για λογαριασμό σας, στείλτε ένα μήνυμα στον συντονιστή του έργου ή στον εθνικό οργανισμό που συμμετέχει ώς εταίρος του έργου. Θα λάβετε απάντηση εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται και αποθηκεύονται διαγράφονται 10 χρόνια μετά το τέλος του έργου.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την προαναφερθείσα διαβούλευση αποθηκεύονται σε υπολογιστή του εξωτερικού υπεργολάβου όπως περιγράφεται παραπάνω, ο οποίος ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος πρέπει να εγγυάται την προστασία των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα που απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 45/2001 .

Στοιχεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον συντονιστή ή το τοπικό σημείο επαφής του έργου που αναφέρεται ΕΔΩ.

 

Ειδοποίηση Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας και αναλύουμε την επισκεψιμότητα σε αυτόν τον ιστότοπο (συγκεκριμένα, Google Analytics).

 

Κάτοχος και περιεχόμενο σελίδας:

Restorative Justice for All (RJ4All) International Institute
The RJ4All Rotherhithe Community Centre, 30 Plough Way London SE16
Ηνωμένο Βασίλειο-2LJ
Company-CIC: 08684719
www.rj4all.info