Υπό την καθοδήγηση του αγγλικού οργανισμού “Restorative Justice for All”, Εταίροι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την Ισπανία, παρουσίασαν ένα νέο έργο για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών.
Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η πρόληψη της περιθωριοποίησης των μεταναστών απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση της κοινωνικής ένταξης και της ανισότητας, το έργο CA4RJ θα δώσει έμφαση στη σύνδεση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών οργανώσεων, μέσω της κοινωνίας των πολιτών και της ενίσχυσης της συνεργασίας διαφόρων τομέων. Για να ξεπεραστεί ο αντίκτυπος του COVID-19, ο καλλιτεχνικός και πολιτιστικός τομέας θα συνδεθούν με επαγγελματίες αποκατάστασης της δικαιοσύνης, με την εκπαίδευση, με κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες και οργανώσεις και κοινότητες ψυχικής υγείας που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση των μεταναστών, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στην αγορά και καταστρέφοντας τα αποκλεισμένα περιβάλλοντα εργασίας.

1º Ενημερωτικό Δελτίο

Categories:

Tags:

Comments are closed