Οι συναντήσεις μας

Εναρκτήρια συνάντηση, Αθήνα (Ελλάδα)

Η εναρκτήρια συνάντηση στην Αθήνα (Ελλάδα) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 με εταίρους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία.

Οι εταίροι συμφώνησαν σχετικά με τη σύσταση του έργου, ιδίως σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα που θα παραχθούν, καθώς και σχετικά με τα εργαλεία διαχείρισης του έργου και τη στρατηγική διάδοσης.

2η διακρατική συνάντηση, Torre del Mar (Ισπανία)

Η 2η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Torre Del Mar της Ισπανίας στις 17 Φεβρουαρίου 2023.

Συμμετείχαν εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την Ισπανία. Έλεγξαν τα αποτελέσματα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής και συμφώνησαν για τα βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Τελική διακρατική συνάντηση, Τουρκία

Η 3η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου στο Nevşehir της Τουρκίας με τη συμμετοχή εταίρων από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Οι εταίροι από την Ισπανία και την Κύπρο συμμετείχαν διαδικτυακά, λόγω του υψηλού κόστους ταξιδιού στην υψηλή τουριστική περίοδο.

Οι εταίροι συζήτησαν όλα τα σημαντικά βήματα για την ολοκλήρωση του έργου και των ανάλογων εκθέσεων.