Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις

Ο κύριος στόχος του πολλαπλασιαστή ήταν να μοιραστεί τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου με ένα ευρύτερο κοινό και να αυξήσει την επίγνωση των βασικών στόχων του. Εν ολίγοις, αυτή η τελική διεθνής εκδήλωση, προγραμματισμένη για την τελική φάση του έργου και μετά την ολοκλήρωση όλων των πνευματικών αποτελεσμάτων, επιδίωξε να φέρει κοντά τοπικούς και διεθνείς συμμετέχοντες προκειμένου να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα του έργου καθώς και τη διδαχή από το έργο η ίδια, διασφαλίζοντας την ανταλλαγή γνώσεων, τη δικτύωση και τις πρακτικές δραστηριότητες μέσω διαδραστικών εργαστηρίων.

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις στην Τουρκία

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις στην Ισπανία

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις στην κυπρο