Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών, το CA4RJ είχε ως στόχο να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες […]
Δημοσίευση του εγχειριδίου εστιάζοντας στην χρήση αποκαταστατών τεχνών για ένταξη μεταναστών Οι ετάιροι του έργου CA4RJ […]
Βρισκόμαστε στην τελική φάση της δημιουργίας του διαδικτυακού μαθήματος “Cultural and Art for Restorative Justice” (CA4RJ) […]
Υπό την καθοδήγηση του αγγλικού οργανισμού “Restorative Justice for All”, Εταίροι από την Ελλάδα, την Κύπρο, […]