Βρισκόμαστε στην τελική φάση της δημιουργίας του διαδικτυακού μαθήματος “Cultural and Art for Restorative Justice” (CA4RJ) […]
Υπό την καθοδήγηση του αγγλικού οργανισμού “Restorative Justice for All”, Εταίροι από την Ελλάδα, την Κύπρο, […]